2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

2MASS J05351446-0525020 5 a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 284 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1904
Hvězdný rádius:
4 952 km

Povrchová teplota:
30 K
Tlak na povrchu:
0,00001481 atmosfér

Gravitace:
0,32 G

Složení:
87,96% Ice
10,39% Rock
1,64% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
272,0 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
49,60°
Periapsida:
342,55°
Rychlost rotace:
284,2 d
Axiální náklon:
-0,2531 °

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Se (4,3%) V (2,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)