2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

2MASS J05351446-0525020 5 a
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
1 284 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,1904
Promień:
4 952 km

Temperatura powierzchni:
30 K
Ciśnienie na powierzchni:
0,00001481 atmosfer

Grawitacja:
0,32 G

Stały skład:
87,96% Ice
10,39% Rock
1,64% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
272,0 d
Półoś wielka:
0,02 au
Ekscentryczność:
0,0000
Inklinacja:
49,60°
Argument perycentrum:
342,55°
Okres obrotu:
284,2 d
Pochylenie osi:
-0,2531 °

Materiały:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Se (4,3%) V (2,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)