2MASS J05345284-0533483 [#290949807416321]

100,00%
2MASS J05345284-0533483 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3867
Hvězdný radius:
0,5422
Stáří:
5 652 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 200 K
2MASS J05345284-0533483 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
2 839 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1523
Hvězdný radius:
0,3341
Stáří:
5 652 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 727 K
2MASS J05345284-0533483 C / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
136 170 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1289
Hvězdný radius:
0,2865
Stáří:
5 652 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 656 K
2MASS J05345284-0533483 D / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
135 639 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0391
Hvězdný radius:
0,1433
Stáří:
5 652 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
785 K