2MASS J05345284-0533483 [#290949807416321]

Souřadnice

This system is located at: 592.5625 / -432.3125 / -1063.46875

Galaktické souřadnice R: 1 291,894 / l: 209,126 / b: -19,550
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 34m 52,594s / Deklinace: -5° 33'43,797''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (83 to 125 ls), Water world (68 to 264 ls), Ammonia world (173 to 470 ls), Terraformable (65 to 129 ls)

Předpokládaná hodnota: 4 813 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by SoliDeoGloria on 9. 1. 2016 13:39:54.

31 ships passed through 2MASS J05345284-0533483 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05345284-0533483 space in the last 24 hours.