2MASS J21534047+4718222 [#2002763158178]

2MASS J21534047+4718222 2 b
Typ:
Rocky body
Vzdálenost k cíli:
4 137 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0020
Hvězdný rádius:
891 km

Povrchová teplota:
196 K

Gravitace:
0,10 G

Složení:
90,97% Rock
9,03% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Složení atmosféry:
90,00% Sulphur dioxide
5,00% Silicates
3,00% Oxygen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1,8 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
-0,17°
Periapsida:
26,14°
Rychlost rotace:
1,8 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,0892 °