2MASS J21534047+4718222 [#2002763158178]

100,00%
2MASS J21534047+4718222 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 213 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7148
Hvězdný radius:
0,8221
Stáří:
6 484 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 798 K
2MASS J21534047+4718222 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
119 200 000 000 000 Mt

Inner radius:
922 500 km
Outer radius:
2 157 600 km
2MASS J21534047+4718222 B Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
98 324 000 000 000 Mt

Inner radius:
3 476 900 km
Outer radius:
560 720 000 km
Vzdálenost k cíli:
2 969 ls
Předpokládaná hodnota:
636 CR

Hmotností Země:
30,5454
Hvězdný rádius:
21 383 km

Tlak na povrchu:
25 244,15 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
2,72 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
172 K
2MASS J21534047+4718222 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 969 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
393 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
77 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Zr (2,2%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Y (1,1%)
Vzdálenost k cíli:
2 968 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2480
Hvězdný rádius:
5 393 km

Tlak na povrchu:
0,01 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
68 K
2MASS J21534047+4718222 2 / Class IV gas giant
Vzdálenost k cíli:
4 140 ls
Předpokládaná hodnota:
1 163 CR

Hmotností Země:
3 399,2803
Hvězdný rádius:
65 394 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
32,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
846 K
2MASS J21534047+4718222 2 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 140 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0039
Hvězdný rádius:
1 101 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
219 K

Materiály:
Fe (19,9%) S (19,4%) C (16,3%) Ni (15,1%) P (10,4%) Mn (8,2%) V (4,9%) As (2,6%) Nb (1,4%) Sn (1,2%) Tc (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
4 137 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0020
Hvězdný rádius:
891 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
196 K
Vzdálenost k cíli:
4 139 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0093
Hvězdný rádius:
1 469 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
164 K
2MASS J21534047+4718222 2 c a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 139 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
624 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
162 K

Materiály:
S (19,6%) Fe (17,5%) C (16,5%) Ni (13,2%) P (10,5%) Cr (7,9%) Mn (7,2%) V (4,3%) Nb (1,2%) Mo (1,1%) Y (1,0%)
2MASS J21534047+4718222 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
4 196 ls
Předpokládaná hodnota:
2 827 CR

Hmotností Země:
3,0474
Hvězdný rádius:
14 225 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,61 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
89 K