2MASS J21534047+4718222 [#2002763158178]

2MASS J21534047+4718222 2 c a
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
4 139 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
624 km

Povrchová teplota:
162 K

Gravitace:
0,07 G

Složení:
96,83% Rock
3,17% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,4 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-22,25°
Periapsida:
296,11°
Rychlost rotace:
0,4 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,0172 °

Materiály:
S (19,6%) Fe (17,5%) C (16,5%) Ni (13,2%) P (10,5%) Cr (7,9%) Mn (7,2%) V (4,3%) Nb (1,2%) Mo (1,1%) Y (1,0%)