2MASS J21534047+4718222 [#2002763158178]

2MASS J21534047+4718222 2 c a
Typ:
Rocky body (Lądowanie)
Dystans do celu:
4 139 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Pierwszy mapowany w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr
Docelowa efektywność:
2

Masy Ziemi:
0,0007
Promień:
624 km

Temperatura powierzchni:
162 K

Grawitacja:
0,07 G

Stały skład:
96,83% Rock
3,17% Metal
0,00% Ice
Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
0,4 d
Półoś wielka:
0,00 au
Ekscentryczność:
0,0000
Inklinacja:
-22,25°
Argument perycentrum:
296,11°
Okres obrotu:
0,4 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
-0,0172 °

Materiały:
S (19,6%) Fe (17,5%) C (16,5%) Ni (13,2%) P (10,5%) Cr (7,9%) Mn (7,2%) V (4,3%) Nb (1,2%) Mo (1,1%) Y (1,0%)