2MASS J21534047+4718222 [#2002763158178]

2MASS J21534047+4718222 2 b
Typ:
Rocky body
Dystans do celu:
4 137 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0020
Promień:
891 km

Temperatura powierzchni:
196 K

Grawitacja:
0,10 G

Stały skład:
90,97% Rock
9,03% Metal
0,00% Ice
Wulkanizm:
Major Rocky Magma
Atmosfera:
Sulphur dioxide
Skład atmosfery:
90,00% Sulphur dioxide
5,00% Silicates
3,00% Oxygen

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
1,8 d
Półoś wielka:
0,01 au
Ekscentryczność:
0,0001
Inklinacja:
-0,17°
Argument perycentrum:
26,14°
Okres obrotu:
1,8 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
-0,0892 °