Sikians [#5371393362768]

100,00%
Sikians A / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1641
Hvězdný radius:
0,3527
Stáří:
482 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 769 K
Sikians A 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
63 ls
Předpokládaná hodnota:
12 254 CR

Hmotností Země:
0,0244
Hvězdný rádius:
1 933 km

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
121 K

Materiály:
Fe (21,3%) S (16,5%) Ni (16,1%) C (13,9%) P (8,9%) Mn (8,8%) Zn (5,8%) V (5,2%) Nb (1,5%) W (1,2%) Sb (1,0%)
Sikians A 2 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
191 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1103
Hvězdný rádius:
3 916 km

Tlak na povrchu:
6,80 atmosfér

Gravitace:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
161 K
Sikians A 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
283 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0949
Hvězdný rádius:
3 731 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
61 K

Materiály:
S (23,1%) C (19,4%) Fe (16,0%) P (12,4%) Ni (12,1%) Cr (7,2%) V (3,9%) Ge (3,4%) Cd (1,2%) Hg (0,7%) Tc (0,6%)
Sikians A 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
353 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1088
Hvězdný rádius:
3 898 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
55 K

Materiály:
S (23,4%) C (19,7%) Fe (16,2%) P (12,6%) Ni (12,3%) Cr (7,3%) Ge (3,4%) Zr (1,9%) Cd (1,3%) Sn (1,1%) Ru (1,0%)
Sikians A 5 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
454 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2292
Hvězdný rádius:
4 936 km

Tlak na povrchu:
391,19 atmosfér

Gravitace:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
64 K
Sikians A 5 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
453 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0018
Hvězdný rádius:
1 088 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
49 K

Materiály:
S (28,5%) C (24,0%) P (15,4%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Zn (3,4%) V (3,1%) As (1,5%) Nb (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
Sikians A 6 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
581 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1743
Hvězdný rádius:
4 523 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
45 K

Materiály:
S (22,4%) C (18,8%) Fe (15,6%) P (12,0%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) V (3,8%) Nb (1,1%) Hg (0,7%) Po (0,4%)
Sikians A 6 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
582 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0036
Hvězdný rádius:
1 363 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
45 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,8%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Se (4,2%) Zn (3,2%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Po (0,3%)
Sikians B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
3 206 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0898
Hvězdný radius:
0,2207
Stáří:
482 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 313 K
Sikians B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
27 783 000 000 000 Mt

Inner radius:
253 270 km
Outer radius:
1 125 500 km
Sikians B 1 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 176 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0561
Hvězdný rádius:
3 141 km

Tlak na povrchu:
0,02 atmosfér

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
73 K

Materiály:
S (22,9%) C (19,2%) Fe (16,0%) P (12,3%) Ni (12,1%) Cr (7,2%) Se (3,6%) Ge (3,4%) Cd (1,3%) Sn (1,0%) Y (1,0%)
Sikians B 1 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 176 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
750 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
72 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,2%) As (1,5%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
Sikians B 2 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
3 111 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0256
Hvězdný rádius:
2 444 km

Tlak na povrchu:
1,20 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
130 K
Sikians B 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 352 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0412
Hvězdný rádius:
2 848 km

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
56 K

Materiály:
S (22,9%) C (19,3%) Fe (16,0%) P (12,3%) Ni (12,1%) Cr (7,2%) Zn (4,3%) Ge (3,4%) Nb (1,1%) Te (0,9%) Hg (0,7%)
Sikians B 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 352 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
875 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
56 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (11,6%) Ni (8,8%) Cr (5,2%) Mn (4,8%) Se (4,2%) Te (0,8%) Nb (0,8%) W (0,6%)
Sikians B 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 103 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0142
Hvězdný rádius:
2 017 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
52 K

Materiály:
S (22,6%) C (19,0%) Fe (15,7%) P (12,2%) Ni (11,9%) Cr (7,1%) Mn (6,5%) Zr (1,8%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Y (0,9%)
Sikians B 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 446 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0288
Hvězdný rádius:
2 539 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
S (22,4%) C (18,8%) Fe (15,5%) P (12,0%) Ni (11,7%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Ge (3,3%) Nb (1,1%) Mo (1,0%) Ru (1,0%)
Sikians B 6 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 923 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0401
Hvězdný rádius:
2 826 km

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
43 K

Materiály:
S (24,3%) C (20,4%) Fe (16,8%) P (13,1%) Ni (12,7%) V (4,1%) Ge (3,6%) Zr (2,0%) Nb (1,2%) Ru (1,0%) W (0,9%)
Sikians B 7 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 923 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0320
Hvězdný rádius:
2 628 km

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
43 K

Materiály:
S (22,8%) C (19,2%) Fe (15,8%) P (12,3%) Ni (11,9%) Cr (7,1%) Zn (4,3%) V (3,9%) Mo (1,0%) Ru (1,0%) W (0,9%)