Evelyn's Light [#4532257876092]

100,00%
Evelyn's Light A / Neutron Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
23 188 CR

Hmotnosti Slunce:
1,6406
Hvězdný radius:
0,0000
Stáří:
10 152 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
1 251 050 K
Evelyn's Light A A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
243 130 000 000 000 Mt

Inner radius:
14 km
Outer radius:
2 846 000 km
Evelyn's Light A 1 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 668 ls
Předpokládaná hodnota:
987 CR

Hmotností Země:
1 081,2290
Hvězdný rádius:
77 206 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
7,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
295 K
Evelyn's Light A 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 670 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0051
Hvězdný rádius:
1 205 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
155 K

Materiály:
Fe (20,3%) S (19,8%) C (16,6%) Ni (15,4%) P (10,6%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) As (2,6%) Cd (1,6%) W (1,1%) Tc (0,7%)
Evelyn's Light A 1 b / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 669 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0077
Hvězdný rádius:
1 379 km

Tlak na povrchu:
5,14 atmosfér

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
305 K
Evelyn's Light A 2 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 604 ls
Předpokládaná hodnota:
28 888 CR

Hmotností Země:
540,8505
Hvězdný rádius:
76 272 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,78 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
191 K
Evelyn's Light A 2 a / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 603 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
662 km

Tlak na povrchu:
1,11 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
238 K
Evelyn's Light A 2 b / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 602 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
644 km

Tlak na povrchu:
1,05 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
230 K
Evelyn's Light A 2 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 606 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0026
Hvězdný rádius:
967 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
128 K

Materiály:
Fe (19,9%) S (19,5%) C (16,4%) Ni (15,1%) P (10,5%) Cr (9,0%) Se (3,1%) As (2,6%) Te (1,5%) Nb (1,4%) W (1,1%)
Evelyn's Light A 3 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
2 262 ls
Předpokládaná hodnota:
905 CR

Hmotností Země:
574,0626
Hvězdný rádius:
76 357 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
4,01 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
175 K
Evelyn's Light A 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 261 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0132
Hvězdný rádius:
2 065 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
101 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) W (0,7%) Tc (0,4%)
Evelyn's Light A 3 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 260 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0079
Hvězdný rádius:
1 749 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
98 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) V (3,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) Sn (0,7%)
Evelyn's Light A 3 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 261 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0089
Hvězdný rádius:
1 815 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
96 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
Evelyn's Light A 3 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 258 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0128
Hvězdný rádius:
2 044 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
Minor Methane Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
94 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sb (0,8%) W (0,7%)
Evelyn's Light A 3 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 254 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0156
Hvězdný rádius:
2 185 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Evelyn's Light A 3 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 272 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0293
Hvězdný rádius:
2 677 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
89 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Y (0,7%) W (0,7%)
Evelyn's Light A 3 f a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 272 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0015
Hvězdný rádius:
1 026 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
89 K

Materiály:
S (29,8%) C (25,0%) P (16,0%) Fe (9,2%) Ni (6,9%) Se (4,7%) Mn (3,8%) Ge (3,0%) Cd (0,7%) Nb (0,6%) Tc (0,3%)
Evelyn's Light A 3 g / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 248 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0207
Hvězdný rádius:
2 393 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
88 K

Materiály:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Ru (0,7%)
Evelyn's Light A 3 h / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 279 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0173
Hvězdný rádius:
2 258 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
88 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
Evelyn's Light A 3 i / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 257 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0143
Hvězdný rádius:
2 121 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
87 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Nb (0,8%) Y (0,7%) Sn (0,7%)
Evelyn's Light A 4 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 119 ls
Předpokládaná hodnota:
3 462 CR

Hmotností Země:
26,6102
Hvězdný rádius:
36 446 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,81 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
80 K
Vzdálenost k cíli:
3 119 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
676 km

Tlak na povrchu:
5,28 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
166 K
Vzdálenost k cíli:
3 122 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
838 km

Tlak na povrchu:
0,12 atmosfér

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
107 K
Evelyn's Light A 4 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 125 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
618 km

Tlak na povrchu:
0,06 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
101 K

Materiály:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Te (0,9%) Nb (0,8%) W (0,7%)
Evelyn's Light B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
501 033 ls
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4922
Hvězdný radius:
0,5919
Stáří:
10 152 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 703 K
Evelyn's Light B 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
500 904 ls
Předpokládaná hodnota:
12 967 CR

Hmotností Země:
0,0820
Hvězdný rádius:
2 843 km

Tlak na povrchu:
0,41 atmosfér

Gravitace:
0,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
150 K
Evelyn's Light B 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
500 539 ls
Předpokládaná hodnota:
13 117 CR

Hmotností Země:
0,1023
Hvězdný rádius:
3 031 km

Tlak na povrchu:
8,49 atmosfér

Gravitace:
0,45 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
138 K
Evelyn's Light B 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
500 540 ls
Předpokládaná hodnota:
12 677 CR

Hmotností Země:
0,0519
Hvězdný rádius:
2 487 km

Tlak na povrchu:
0,12 atmosfér

Gravitace:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
115 K
Evelyn's Light B 4 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
501 111 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2127
Hvězdný rádius:
4 829 km

Tlak na povrchu:
5,47 atmosfér

Gravitace:
0,37 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
102 K
Evelyn's Light B 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
500 043 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1833
Hvězdný rádius:
4 607 km

Tlak na povrchu:
0,06 atmosfér

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
83 K

Materiály:
S (22,6%) C (19,0%) Fe (15,6%) P (12,2%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) Ge (3,3%) Sn (1,0%) W (0,9%) Po (0,4%)
Evelyn's Light B 6 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
501 064 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5142
Hvězdný rádius:
6 359 km

Tlak na povrchu:
677,91 atmosfér

Gravitace:
0,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
84 K
Evelyn's Light B 7 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
498 705 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2308
Hvězdný rádius:
4 954 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
53 K

Materiály:
S (23,4%) C (19,7%) Fe (16,1%) P (12,6%) Ni (12,2%) Cr (7,3%) V (4,0%) Zr (1,9%) Nb (1,1%) Y (1,0%) W (0,9%)
Evelyn's Light B 8 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
497 631 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3434
Hvězdný rádius:
5 611 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,44 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
S (23,1%) C (19,5%) Fe (16,0%) P (12,5%) Ni (12,1%) Mn (6,6%) V (3,9%) Ge (3,3%) Cd (1,2%) Ru (1,0%) W (0,9%)