2MASS J21533410+4715558 [#14647012627106]

2MASS J21533410+4715558 5 c
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 940 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
FraZor
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
630 km

Povrchová teplota:
93 K
Tlak na povrchu:
0,06578460 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Složení:
81,50% Ice
16,79% Rock
1,71% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Methane
Složení atmosféry:
100,00% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
53,0 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0004
Sklon dráhy:
1,23°
Periapsida:
285,16°
Rychlost rotace:
-53,0 d
Axiální náklon:
-2,9509 °

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,1%) Ge (3,5%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%)