2MASS J05351715-0526456 [#183197667894273]

2MASS J05351715-0526456 5
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 167 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,5782
Hvězdný rádius:
8 912 km

Povrchová teplota:
41 K
Tlak na povrchu:
0,30891163 atmosfér

Gravitace:
0,81 G

Složení:
68,45% Ice
21,14% Rock
10,41% Metal
Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,56% Helium
2,44% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2 522,2 d
Úhel zakřivení:
2,34 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
-0,03°
Periapsida:
282,04°
Rychlost rotace:
0,9 d
Axiální náklon:
0,2797 °