2MASS J05351715-0526456 [#183197667894273]

100,00%
2MASS J05351715-0526456 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2656
Hvězdný radius:
0,4308
Stáří:
10 090 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 500 K
2MASS J05351715-0526456 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
70 078 000 000 000 Mt

Inner radius:
494 430 km
Outer radius:
1 626 700 km
2MASS J05351715-0526456 1 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
542 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0430
Hvězdný rádius:
7 369 km

Tlak na povrchu:
0,18 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich

Povrchová teplota:
60 K
2MASS J05351715-0526456 2 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
545 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9123
Hvězdný rádius:
7 079 km

Tlak na povrchu:
1 523,07 atmosfér

Gravitace:
0,74 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Argon-rich

Povrchová teplota:
89 K
2MASS J05351715-0526456 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
915 ls
Předpokládaná hodnota:
4 934 CR

Hmotností Země:
523,8459
Hvězdný rádius:
76 301 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,66 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
128 K
2MASS J05351715-0526456 4 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
891 ls
Předpokládaná hodnota:
4 546 CR

Hmotností Země:
279,0975
Hvězdný rádius:
71 928 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
2,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
89 K
Vzdálenost k cíli:
1 167 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,5782
Hvězdný rádius:
8 912 km

Tlak na povrchu:
0,31 atmosfér

Gravitace:
0,81 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
41 K
Vzdálenost k cíli:
1 682 ls
Předpokládaná hodnota:
526 CR

Hmotností Země:
4,1758
Hvězdný rádius:
11 816 km

Tlak na povrchu:
0,76 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,22 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K