2MASS J05351715-0526456 [#183197667894273]

2MASS J05351715-0526456 3
Typ:
Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
915 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
4 934 CR

Hmotností Země:
523,8459
Hvězdný rádius:
76 301 km

Reserve level:
Nedotčené

Povrchová teplota:
128 K

Gravitace:
3,66 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
73,88% Hydrogen
26,12% Helium

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
140,4 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0032
Sklon dráhy:
-5,03°
Periapsida:
235,12°
Rychlost rotace:
238,2 d
Axiální náklon:
0,4946 °
Ring
Name Type Mass Inner Radius Outer Radius
2MASS J05351715-0526456 3 A Ring Icy 1 994 800 000 000 Mt 123 510 km 280 640 km