2MASS J05351715-0526456 [#183197667894273]

2MASS J05351715-0526456 6
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 682 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
526 CR

Hmotností Země:
4,1758
Hvězdný rádius:
11 816 km

Reserve level:
Nedotčené

Povrchová teplota:
35 K
Tlak na povrchu:
0,76223199 atmosfér

Gravitace:
1,22 G

Složení:
68,27% Ice
21,08% Rock
10,38% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
89,33% Helium
8,43% Hydrogen
2,24% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
4 362,3 d
Úhel zakřivení:
3,37 au
Výstřednost dráhy:
0,0007
Sklon dráhy:
-0,80°
Periapsida:
174,88°
Rychlost rotace:
1,6 d
Axiální náklon:
0,2599 °
Ring
Name Type Mass Inner Radius Outer Radius
2MASS J05351715-0526456 6 A Ring Icy 1 770 500 000 Mt 20 408 km 56 061 km