2MASS J05351715-0526456 [#183197667894273]

2MASS J05351715-0526456 2
Typ:
Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
545 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9123
Hvězdný rádius:
7 079 km

Povrchová teplota:
89 K
Tlak na povrchu:
1 523,07493708 atmosfér

Gravitace:
0,74 G

Složení:
47,58% Ice
35,13% Rock
17,29% Metal
Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Složení atmosféry:
99,01% Nitrogen
0,99% Argon

Oběžná doba:
51,2 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1496
Sklon dráhy:
0,38°
Periapsida:
74,31°
Rychlost rotace:
105,1 d
Axiální náklon:
-0,1968 °