2MASS J05351715-0526456 [#183197667894273]

2MASS J05351715-0526456 1
Typ:
Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
542 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0430
Hvězdný rádius:
7 369 km

Povrchová teplota:
60 K
Tlak na povrchu:
0,17745081 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Složení:
47,58% Ice
35,13% Rock
17,29% Metal
Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,24% Helium
2,76% Neon

Oběžná doba:
51,2 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1496
Sklon dráhy:
0,38°
Periapsida:
254,31°
Rychlost rotace:
74,9 d
Axiální náklon:
-0,0521 °