CD-23 13397 (Little Ghost) [#83517413026]

100,00%
CD-23 13397 A / Wolf-Rayet Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4688
Hvězdný radius:
9,4367
Stáří:
12 940 million years
Svítivost:
I

Povrchová teplota:
43 155 K
CD-23 13397 A 1 / Metal-rich body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 241 ls
Předpokládaná hodnota:
32 150 CR

Hmotností Země:
0,4186
Hvězdný rádius:
3 737 km

Gravitace:
1,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 086 K

Materiály:
Fe (37,8%) Ni (28,6%) Mn (15,6%) V (9,3%) Sn (2,5%) Ru (2,3%) W (2,1%) Ge (1,8%)
CD-23 13397 A 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 132 ls
Předpokládaná hodnota:
14 104 CR

Hmotností Země:
0,3584
Hvězdný rádius:
4 450 km

Gravitace:
0,74 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
939 K

Materiály:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,0%) C (13,4%) Mn (9,3%) P (8,6%) Zn (6,1%) Zr (2,6%) Nb (1,5%) Mo (1,5%) Y (1,4%)
CD-23 13397 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
269 483 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1094
Hvězdný radius:
0,2621
Stáří:
12 940 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 330 K