Greae Eoq AH-H b2-0 [#722225146385]

100,00%
Greae Eoq AH-H b2-0 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2891
Hvězdný radius:
0,4933
Stáří:
4 502 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 720 K
Greae Eoq AH-H b2-0 1 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
271 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,9309
Hvězdný rádius:
8 840 km

Tlak na povrchu:
8 404,83 atmosfér

Gravitace:
1,01 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
521 K
Vzdálenost k cíli:
900 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3693
Hvězdný rádius:
5 729 km

Tlak na povrchu:
651,92 atmosfér

Gravitace:
0,46 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
74 K
Vzdálenost k cíli:
1 302 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,1854
Hvězdný rádius:
8 163 km

Tlak na povrchu:
0,24 atmosfér

Gravitace:
0,72 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K
Greae Eoq AH-H b2-0 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 303 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0323
Hvězdný rádius:
2 800 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
45 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Sn (0,8%) W (0,7%) Po (0,3%)
Vzdálenost k cíli:
1 692 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6041
Hvězdný rádius:
6 669 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,55 G

Vulkanismus:
Water Magma
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K
Vzdálenost k cíli:
2 460 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6961
Hvězdný rádius:
6 965 km

Tlak na povrchu:
0,14 atmosfér

Gravitace:
0,58 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
34 K
Vzdálenost k cíli:
3 293 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,6950
Hvězdný rádius:
9 067 km

Tlak na povrchu:
0,35 atmosfér

Gravitace:
0,84 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
30 K
Vzdálenost k cíli:
3 287 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,7221
Hvězdný rádius:
7 043 km

Tlak na povrchu:
0,17 atmosfér

Gravitace:
0,59 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
29 K
Vzdálenost k cíli:
3 552 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0212
Hvězdný rádius:
7 821 km

Tlak na povrchu:
0,22 atmosfér

Gravitace:
0,68 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
26 K