Ross 154 [#7268024264105]

100,00%
Ross 154 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1992
Hvězdný radius:
0,3581
Stáří:
12 300 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 075 K
Ross 154 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
57 959 000 000 000 Mt

Inner radius:
374 210 km
Outer radius:
1 409 300 km
Aster / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
13 ls
Předpokládaná hodnota:
23 636 CR

Hmotností Země:
109,7676
Hvězdný rádius:
50 226 km

Gravitace:
1,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
239 K
Merlin / Earth-like world
Vzdálenost k cíli:
13 ls
Předpokládaná hodnota:
234 971 CR

Hmotností Země:
0,0400
Hvězdný rádius:
2 236 km

Tlak na povrchu:
2,30 atmosfér

Gravitace:
0,33 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Suitable for water-based life
Stav teraformace:
Terraformed

Povrchová teplota:
268 K
Dust Ball / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
50 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0060
Hvězdný rádius:
1 236 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
118 K

Materiály:
Fe (19,9%) S (16,2%) Ni (15,0%) C (13,6%) Cr (8,9%) P (8,7%) Mn (8,2%) Zn (5,4%) Cd (1,5%) Te (1,3%) Sn (1,3%)
Ross 154 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
276 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1592
Hvězdný rádius:
4 397 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
44 K

Materiály:
S (22,1%) C (18,6%) Fe (15,6%) P (11,9%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) V (3,8%) Nb (1,1%) Mo (1,0%) Sb (0,7%)
Ross 154 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
488 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1363
Hvězdný rádius:
4 185 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,32 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
33 K

Materiály:
S (22,3%) C (18,7%) Fe (15,7%) P (12,0%) Ni (11,9%) Cr (7,1%) Mn (6,5%) Ge (3,3%) Cd (1,2%) W (0,9%) Sb (0,7%)
Ross 154 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
842 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1990
Hvězdný rádius:
4 719 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
25 K

Materiály:
S (22,8%) C (19,2%) Fe (16,0%) P (12,3%) Ni (12,1%) Cr (7,2%) V (3,9%) Se (3,6%) Cd (1,3%) Ru (1,0%) Hg (0,7%)
Ross 154 6 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 502 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1973
Hvězdný rádius:
4 706 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,36 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
20 K

Materiály:
S (22,9%) C (19,3%) Fe (16,1%) P (12,3%) Ni (12,2%) Cr (7,3%) Se (3,6%) Ge (3,4%) Mo (1,1%) Ru (1,0%) W (0,9%)
Ross 154 7 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
2 581 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4811
Hvězdný rádius:
6 218 km

Tlak na povrchu:
0,10 atmosfér

Gravitace:
0,51 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Helium

Povrchová teplota:
20 K