2MASS J19411701+4010348 [#386891221563]

2MASS J19411701+4010348 AB 1
Typ:
Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
8 225 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
AMEINU
First mapped for EDSM by:
AMEINU
Předpokládaná hodnota:
924 CR
Efficiency target:
21

Hmotností Země:
673,2405
Hvězdný rádius:
70 957 km

Povrchová teplota:
170 K

Gravitace:
5,44 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
72,79% Hydrogen
27,14% Helium
0,07% Oxygen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
23 534,2 d
Úhel zakřivení:
18,98 au
Výstřednost dráhy:
0,1968
Sklon dráhy:
99,53°
Periapsida:
219,17°
Rychlost rotace:
0,6 d
Axiální náklon:
-0,0207 °