2MASS J19411701+4010348 [#386891221563]

100,00%
2MASS J19411701+4010348 A / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 217 CR

Hmotnosti Slunce:
0,9414
Hvězdný radius:
0,9634
Stáří:
7 698 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
5 541 K
2MASS J19411701+4010348 AB 1 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
8 225 ls
Předpokládaná hodnota:
924 CR

Hmotností Země:
673,2405
Hvězdný rádius:
70 957 km

Gravitace:
5,44 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
170 K
2MASS J19411701+4010348 B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
886 ls
Předpokládaná hodnota:
1 213 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7031
Hvězdný radius:
0,7842
Stáří:
7 698 million years
Svítivost:
Vab

Povrchová teplota:
4 650 K
2MASS J19411701+4010348 C / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
83 374 ls
Předpokládaná hodnota:
1 210 CR

Hmotnosti Slunce:
0,5469
Hvězdný radius:
0,7172
Stáří:
7 698 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
4 271 K