2MASS J19411701+4010348 [#386891221563]

2MASS J19411701+4010348 A
Typ:
G (White-Yellow) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Sunny v. Isegrim
Předpokládaná hodnota:
1 217 CR

Stáří:
7 698 million years
Celá spektrální třída:
G5 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,9414
Hvězdný radius:
0,9634

Povrchová teplota:
5 541 K


Absolutní velikost:
5,0924
Oběžná doba:
600,6 d
Úhel zakřivení:
0,70 au
Výstřednost dráhy:
0,0798
Sklon dráhy:
-18,18°
Periapsida:
202,63°
Rychlost rotace:
4,8 d
Axiální náklon:
0,0000 °