2MASS J19411701+4010348 [#386891221563]

Souřadnice

This system is located at: -7379.53125 / 1144.5625 / 2120.59375

Galaktické souřadnice R: 7 763,016 / l: 73,967 / b: 8,478
Rovníkové koordináty: Stoupání 19h 41m 17,106s / Deklinace: 40° 10'35,297''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 28 ls), Earth-like world (444 to 665 ls), Water world (364 to 1 409 ls), Ammonia world (920 to 2 505 ls), Terraformable (346 to 689 ls)

Předpokládaná hodnota: 4 564 CR

Systém Vzdálenost Vloženo komandérem Spočítáno