2MASS J19411701+4010348 [#386891221563]

2MASS J19411701+4010348 C
Typ:
K (Yellow-Orange) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
83 374 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Sunny v. Isegrim
Předpokládaná hodnota:
1 210 CR

Stáří:
7 698 million years
Celá spektrální třída:
K6 Va
Svítivost:
Va

Hmotnosti Slunce:
0,5469
Hvězdný radius:
0,7172

Povrchová teplota:
4 271 K


Absolutní velikost:
6,8647
Oběžná doba:
600 933,2 d
Úhel zakřivení:
135,94 au
Výstřednost dráhy:
0,1400
Sklon dráhy:
78,46°
Periapsida:
155,55°
Rychlost rotace:
3,3 d
Axiální náklon:
0,0000 °