2MASS J19411701+4010348 [#386891221563]

2MASS J19411701+4010348 B
Typ:
K (Yellow-Orange) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
886 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Sunny v. Isegrim
Předpokládaná hodnota:
1 213 CR

Stáří:
7 698 million years
Celá spektrální třída:
K3 Vab
Svítivost:
Vab

Hmotnosti Slunce:
0,7031
Hvězdný radius:
0,7842

Povrchová teplota:
4 650 K


Absolutní velikost:
6,3015
Oběžná doba:
600,6 d
Úhel zakřivení:
0,94 au
Výstřednost dráhy:
0,0798
Sklon dráhy:
-18,18°
Periapsida:
22,63°
Rychlost rotace:
3,2 d
Axiální náklon:
0,0000 °