2MASS J19411575+4011359 [#2270528705658]

100,00%
2MASS J19411575+4011359 A / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 216 CR

Hmotnosti Slunce:
0,8750
Hvězdný radius:
0,9313
Stáří:
10 018 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
5 229 K
2MASS J19411575+4011359 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
46 784 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3164
Hvězdný radius:
0,5005
Stáří:
10 018 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 792 K