2MASS J19411575+4011359 [#2270528705658]

Souřadnice

This system is located at: -7382.625 / 1146.5625 / 2119.65625

Galaktické souřadnice R: 7 765,996 / l: 73,980 / b: 8,490
Rovníkové koordináty: Stoupání 19h 41m 15,835s / Deklinace: 40° 11'36,275''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 24 ls), Earth-like world (382 to 573 ls), Water world (313 to 1 213 ls), Ammonia world (792 to 2 156 ls), Terraformable (297 to 594 ls)

Předpokládaná hodnota: 2 422 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by AMEINU.

3 ships passed through 2MASS J19411575+4011359 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J19411575+4011359 space in the last 24 hours.