2MASS J05352225-0518087 [#112828655346697]

Souřadnice

This system is located at: 573.71875 / -415.78125 / -1037.65625

Galaktické souřadnice R: 1 256,486 / l: 208,938 / b: -19,324
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 21,925s / Deklinace: -5° 18'5,015''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (42 to 63 ls), Water world (35 to 134 ls), Ammonia world (88 to 238 ls), Terraformable (33 to 66 ls)

Předpokládaná hodnota: 8 939 CR

Systém Vzdálenost Vloženo komandérem Spočítáno