2MASS J05350136-0524132 [#55654587442153]

Souřadnice

This system is located at: 613.34375 / -446.78125 / -1106.8125

Galaktické souřadnice R: 1 341,953 / l: 208,993 / b: -19,447
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 1,140s / Deklinace: -5° 24'12,091''


Reserve level: Nedotčené

Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (35 to 53 ls), Water world (29 to 112 ls), Ammonia world (73 to 198 ls), Terraformable (27 to 55 ls)

Předpokládaná hodnota: 17 897 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Nitebytes on 13. 7. 2017 21:16:43.

17 ships passed through 2MASS J05350136-0524132 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05350136-0524132 space in the last 24 hours.