2MASS J05350136-0524132 [#55654587442153]

100,00%
2MASS J05350136-0524132 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2383
Hvězdný radius:
0,4158
Stáří:
11 472 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 373 K
2MASS J05350136-0524132 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
60 357 000 000 000 Mt

Inner radius:
514 910 km
Outer radius:
1 496 000 km
2MASS J05350136-0524132 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
236 ls
Předpokládaná hodnota:
14 231 CR

Hmotností Země:
0,4127
Hvězdný rádius:
4 653 km

Tlak na povrchu:
3,37 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
188 K
Vzdálenost k cíli:
353 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,4237
Hvězdný rádius:
8 300 km

Tlak na povrchu:
2 266,62 atmosfér

Gravitace:
0,84 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
143 K
Vzdálenost k cíli:
771 ls
Předpokládaná hodnota:
525 CR

Hmotností Země:
4,1057
Hvězdný rádius:
11 728 km

Tlak na povrchu:
0,77 atmosfér

Gravitace:
1,21 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
48 K
Vzdálenost k cíli:
1 696 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,8719
Hvězdný rádius:
9 966 km

Tlak na povrchu:
0,28 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,77 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K
2MASS J05350136-0524132 5 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
12 101 ls
Předpokládaná hodnota:
937 CR

Hmotností Země:
745,9724
Hvězdný rádius:
71 568 km

Gravitace:
5,92 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
129 K