2MASS J05354433+1005543 [#73243552785289]

Souřadnice

This system is located at: 364.46875 / -294.09375 / -1361.71875

Galaktické souřadnice R: 1 440,002 / l: 194,984 / b: -11,785
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 44,165s / Deklinace: 10° 5'54,917''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (38 to 56 ls), Water world (31 to 119 ls), Ammonia world (78 to 212 ls), Terraformable (29 to 58 ls)

Předpokládaná hodnota: 5 828 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Gurn.

5 ships passed through 2MASS J05354433+1005543 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05354433+1005543 space in the last 24 hours.