2MASS J05354433+1005543 [#675785352057]

Souřadnice

This system is located at: 372.5625 / -300.625 / -1392

Galaktické souřadnice R: 1 472,020 / l: 194,984 / b: -11,784
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 44,177s / Deklinace: 10° 5'56,777''


Reserve level: Nedotčené

Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (38 to 56 ls), Water world (31 to 119 ls), Ammonia world (78 to 212 ls), Terraformable (29 to 58 ls)

Předpokládaná hodnota: 23 979 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by KOLUMBUS on 16. 6. 2016 16:44:55.

8 ships passed through 2MASS J05354433+1005543 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05354433+1005543 space in the last 24 hours.