2MASS J03290933+3121042 [#9461946000433]

Souřadnice

This system is located at: -369.4375 / -373.28125 / -928.8125

Galaktické souřadnice R: 1 067,012 / l: 158,310 / b: -20,477
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 9,007s / Deklinace: 31° 21'3,686''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (32 to 49 ls), Water world (27 to 103 ls), Ammonia world (67 to 183 ls), Terraformable (25 to 50 ls)

Předpokládaná hodnota: 4 762 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by iambronco.

71 ships passed through 2MASS J03290933+3121042 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03290933+3121042 space in the last 24 hours.