2MASS J03290933+3121042 [#40247734576137]

Souřadnice

This system is located at: -414.4375 / -418.75 / -1042

Galaktické souřadnice R: 1 197,027 / l: 158,311 / b: -20,477
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 9,345s / Deklinace: 31° 21'3,938''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (32 to 49 ls), Water world (27 to 103 ls), Ammonia world (67 to 183 ls), Terraformable (25 to 50 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 204 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Orion3z on 1. 6. 2016 22:41:29.

31 ships passed through 2MASS J03290933+3121042 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03290933+3121042 space in the last 24 hours.