2MASS J05345712+0954367 [#35860694180689]

Souřadnice

This system is located at: 399.9375 / -328.71875 / -1487.5

Galaktické souřadnice R: 1 575,012 / l: 195,049 / b: -12,047
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 34m 57,106s / Deklinace: 9° 54'36,904''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 4 ls), Earth-like world (60 to 89 ls), Water world (49 to 189 ls), Ammonia world (124 to 337 ls), Terraformable (46 to 93 ls)

Předpokládaná hodnota: 3 706 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Wilfried von der Sieg on 18. 5. 2020 21:30:30.

1 ship passed through 2MASS J05345712+0954367 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05345712+0954367 space in the last 24 hours.