UV Ceti [#18263140476329]

KHX-39F [#3701731328]
?
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Fleet Carrier
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Příslušnost
Nezávislý
Státní zřízení
ALIAS\GOVERNMENT\Fleet Carrier
Ekonomika:
ALIAS\ECONOMY\Fleet Carrier

Služby:
Komodity
Contacts, Crew Lounge, Refuel, Repair, Restock

Zakázáno:
Narcotics, Beer, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Liquor, Performance Enhancers, Progenitor Cells, Slaves, Tobacco, Wine
Vyberte prosím službu ve stanici, kterou chcete detailně zobrazit.