UV Ceti [#18263140476329]

KHX-39F [#3701731328]
?
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Fleet Carrier
Dystans do celu:
0 ls

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
ALIAS\GOVERNMENT\Fleet Carrier
Ekonomia:
ALIAS\ECONOMY\Fleet Carrier

Wyposażenie:
Towary
Contacts, Crew Lounge, Refuel, Repair, Restock

Zakazane:
Narcotics, Beer, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Liquor, Performance Enhancers, Progenitor Cells, Slaves, Tobacco, Wine
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.