NGC 3590 CLA 25 [#44390417684]

100,00%
NGC 3590 CLA 25 A / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.
Приблизна вартість:
1 284 кр

Сонячних мас:
4,6211
Сонячних радіусів:
2,6084
Вік:
570 мільйонів років
Світність:
V

Температура поверхні:
14 986 K
NGC 3590 CLA 25 A 1 / High metal content world
Відстань від точки прибуття:
2 010 св.с.
Приблизна вартість:
17 291 кр

Земних мас:
5,3385
Радіус:
9 797 км

Тиск на поверхні:
2 029,31 атмосфер

Рівень резервів:
Багатий

Гравітація:
2,26 G

Вулканизм
Major Silicate Vapour Geysers
Атмосфера:
Hot thick Carbon dioxide

Температура поверхні:
2 342 K
NGC 3590 CLA 25 A 1 a / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
2 010 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0003
Радіус:
466 км

Гравітація:
0,05 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere

Температура поверхні:
561 K

Матеріали:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) As (2,5%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Y (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 1 b / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
2 009 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0005
Радіус:
572 км

Гравітація:
0,07 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere

Температура поверхні:
561 K

Матеріали:
Fe (18,4%) S (18,0%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Te (1,4%) Mo (1,2%) Sn (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 / Y (Brown dwarf) Star
Відстань від точки прибуття:
2 724 св.с.
Приблизна вартість:
1 200 кр

Сонячних мас:
0,0117
Сонячних радіусів:
0,0589
Вік:
570 мільйонів років
Світність:
V

Температура поверхні:
369 K
NGC 3590 CLA 25 A 2 a / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
2 727 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0008
Радіус:
658 км

Гравітація:
0,08 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
488 K

Матеріали:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) V (4,8%) Se (3,0%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 b / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
2 727 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0011
Радіус:
728 км

Гравітація:
0,08 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
488 K

Матеріали:
Fe (19,4%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,2%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Y (1,2%) Sn (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 c / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
2 719 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0026
Радіус:
969 км

Гравітація:
0,11 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
488 K

Матеріали:
Fe (19,4%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,7%) P (10,2%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) V (4,8%) Nb (1,3%) W (1,1%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 d / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
2 727 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0018
Радіус:
859 км

Гравітація:
0,10 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
488 K

Матеріали:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Mo (1,2%) Sb (1,2%) W (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 e / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
2 719 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0138
Радіус:
1 660 км

Рівень резервів:
Багатий

Гравітація:
0,20 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
488 K

Матеріали:
Fe (19,3%) S (17,3%) Ni (14,6%) C (14,5%) P (9,3%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) V (4,7%) Cd (1,5%) Y (1,2%) W (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 A 3 / Y (Brown dwarf) Star
Відстань від точки прибуття:
3 462 св.с.
Приблизна вартість:
1 200 кр

Сонячних мас:
0,0117
Сонячних радіусів:
0,0644
Вік:
570 мільйонів років
Світність:
V

Температура поверхні:
376 K
NGC 3590 CLA 25 A 3 a / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
3 459 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0142
Радіус:
1 687 км

Гравітація:
0,20 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
441 K

Матеріали:
Fe (20,3%) S (19,9%) C (16,7%) Ni (15,3%) P (10,7%) Ge (5,8%) V (5,0%) Se (3,1%) Nb (1,4%) W (1,1%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 3 b / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
3 463 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0202
Радіус:
1 893 км

Гравітація:
0,23 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
441 K

Матеріали:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Hg (0,9%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 3 b a / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
3 463 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0002
Радіус:
441 км

Гравітація:
0,05 G

Вулканизм
Major Silicate Vapour Geysers
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
441 K

Матеріали:
S (20,9%) Fe (18,5%) C (17,5%) Ni (14,0%) P (11,2%) Ge (6,1%) V (4,5%) Se (3,3%) Te (1,6%) Cd (1,4%) Sn (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 A 4 / Class III gas giant
Відстань від точки прибуття:
3 436 св.с.
Приблизна вартість:
792 кр

Земних мас:
205,3261
Радіус:
69 190 км

Рівень резервів:
Багатий

Гравітація:
1,74 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
454 K
NGC 3590 CLA 25 A 5 / Y (Brown dwarf) Star
Відстань від точки прибуття:
5 175 св.с.
Приблизна вартість:
1 200 кр

Сонячних мас:
0,0234
Сонячних радіусів:
0,0950
Вік:
570 мільйонів років
Світність:
V

Температура поверхні:
535 K
NGC 3590 CLA 25 A 5 a / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
5 172 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0135
Радіус:
1 659 км

Гравітація:
0,20 G

Вулканизм
Minor Silicate Vapour Geysers
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
454 K

Матеріали:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,1%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Nb (1,3%) Sb (1,2%) Sn (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 b / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
5 180 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0114
Радіус:
1 570 км

Гравітація:
0,19 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
430 K

Матеріали:
Fe (20,3%) S (19,8%) C (16,7%) Ni (15,3%) P (10,7%) Cr (9,1%) As (2,6%) Zr (2,4%) Cd (1,6%) W (1,1%) Po (0,5%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 c / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
5 175 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0860
Радіус:
3 024 км

Гравітація:
0,38 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
414 K

Матеріали:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Mn (8,1%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Y (1,2%) Sn (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 c a / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
5 175 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0007
Радіус:
641 км

Гравітація:
0,07 G

Вулканизм
Major Silicate Vapour Geysers
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
414 K

Матеріали:
S (19,5%) Fe (17,3%) C (16,4%) Ni (13,1%) P (10,5%) Cr (7,8%) Mn (7,1%) Zn (4,7%) Te (1,5%) Nb (1,2%) W (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 d / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
5 172 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0868
Радіус:
3 033 км

Гравітація:
0,38 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
402 K

Матеріали:
Fe (18,6%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,1%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Zn (5,1%) Mo (1,2%) W (1,0%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 6 / Class III gas giant
Відстань від точки прибуття:
5 265 св.с.
Приблизна вартість:
564 кр

Земних мас:
9,0334
Радіус:
27 001 км

Рівень резервів:
Багатий

Гравітація:
0,50 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
376 K
NGC 3590 CLA 25 A 6 a / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
5 264 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0008
Радіус:
657 км

Гравітація:
0,08 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
382 K

Матеріали:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,0%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Te (1,4%) Sn (1,1%) W (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 B / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Відстань від точки прибуття:
163 740 св.с.
Приблизна вартість:
1 248 кр

Сонячних мас:
2,6719
Сонячних радіусів:
2,0907
Вік:
570 мільйонів років
Світність:
Vab

Температура поверхні:
12 344 K
NGC 3590 CLA 25 B 1 / Metal-rich body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
163 716 св.с.
Приблизна вартість:
29 110 кр

Земних мас:
0,0737
Радіус:
2 172 км

Гравітація:
0,64 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
1 019 K

Матеріали:
Fe (35,0%) Ni (26,5%) Mn (14,5%) Zn (9,5%) V (8,6%) Cd (2,7%) Mo (2,3%) Po (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 B 2 / High metal content world (Landable)
Відстань від точки прибуття:
163 304 св.с.
Приблизна вартість:
13 941 кр

Земних мас:
0,2973
Радіус:
4 200 км

Гравітація:
0,69 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
869 K

Матеріали:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (15,7%) C (13,2%) Cr (9,9%) P (8,5%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Nb (1,5%) W (1,2%) Po (0,6%)
NGC 3590 CLA 25 B 3 / High metal content world (Landable)
Відстань від точки прибуття:
163 390 св.с.
Приблизна вартість:
14 495 кр

Земних мас:
0,5463
Радіус:
5 064 км

Гравітація:
0,87 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
756 K

Матеріали:
Fe (23,9%) Ni (18,1%) S (16,9%) C (14,2%) P (9,1%) V (5,9%) Ge (5,0%) Se (2,7%) Nb (1,6%) Y (1,4%) W (1,3%)
NGC 3590 CLA 25 B 3 a / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
163 389 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0065
Радіус:
1 289 км

Гравітація:
0,16 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
756 K

Матеріали:
Fe (19,3%) S (17,3%) Ni (14,6%) C (14,6%) P (9,3%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) Sn (1,2%) W (1,1%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 B 4 / High metal content world (Landable)
Відстань від точки прибуття:
164 315 св.с.
Приблизна вартість:
13 753 кр

Земних мас:
0,2377
Радіус:
3 916 км

Гравітація:
0,63 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
650 K

Матеріали:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (15,7%) C (13,2%) Mn (9,1%) P (8,4%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Cd (1,7%) Ru (1,4%) W (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 B 5 / High metal content world (Landable)
Відстань від точки прибуття:
162 881 св.с.
Приблизна вартість:
13 624 кр

Земних мас:
0,2027
Радіус:
3 725 км

Гравітація:
0,59 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
556 K

Матеріали:
Fe (22,4%) Ni (16,9%) S (15,9%) C (13,4%) Mn (9,3%) P (8,6%) V (5,5%) Ge (4,7%) Nb (1,5%) W (1,2%) Po (0,6%)
NGC 3590 CLA 25 B 6 / High metal content world
Відстань від точки прибуття:
165 860 св.с.
Приблизна вартість:
13 589 кр

Земних мас:
0,1937
Радіус:
3 673 км

Тиск на поверхні:
0,25 атмосфер

Гравітація:
0,58 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
Sulphur dioxide
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
440 K
NGC 3590 CLA 25 B 7 / High metal content world
Відстань від точки прибуття:
162 215 св.с.
Приблизна вартість:
14 660 кр

Земних мас:
0,6460
Радіус:
5 313 км

Тиск на поверхні:
28,59 атмосфер

Гравітація:
0,93 G

Вулканизм
Rocky Magma
Атмосфера:
Hot thick Carbon dioxide
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
941 K
NGC 3590 CLA 25 B 7 a / Rocky body (Landable)
Відстань від точки прибуття:
162 213 св.с.
Приблизна вартість:
500 кр

Земних мас:
0,0454
Радіус:
2 431 км

Гравітація:
0,31 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
No atmosphere
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
380 K

Матеріали:
Fe (19,9%) S (17,8%) Ni (15,0%) C (15,0%) P (9,6%) Cr (8,9%) Mn (8,2%) Zr (2,3%) Nb (1,4%) Mo (1,3%) Po (0,5%)
NGC 3590 CLA 25 B 8 / High metal content world
Відстань від точки прибуття:
160 971 св.с.
Приблизна вартість:
13 901 кр

Земних мас:
0,2840
Радіус:
4 140 км

Тиск на поверхні:
0,57 атмосфер

Гравітація:
0,67 G

Вулканизм
No volcanism
Атмосфера:
Sulphur dioxide
Стан тераформінгу:
Not terraformable

Температура поверхні:
341 K