2MASS J03285505+3116287 [#16057941763049]

2MASS J03285505+3116287
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
LookingHorse
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Stáří:
9 876 million years
Celá spektrální třída:
M6 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,2891
Hvězdný radius:
0,4740

Povrchová teplota:
2 635 K


Absolutní velikost:
9,8597
Rychlost rotace:
1,5 d