2MASS J03285505+3116287 [#16057941763049]

Souřadnice

This system is located at: -446.59375 / -453.5625 / -1123.1875

Galaktické souřadnice R: 1 291,013 / l: 158,317 / b: -20,568
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 28m 55,062s / Deklinace: 31° 16'28,740''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (49 to 74 ls), Water world (40 to 157 ls), Ammonia world (102 to 279 ls), Terraformable (38 to 77 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 205 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Orion3z on 1. 6. 2016 22:59:22.

37 ships passed through 2MASS J03285505+3116287 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03285505+3116287 space in the last 24 hours.