2MASS J05351904+0954550 [#84523356594]

46,15%
2MASS J05351904+0954550 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7578
Hvězdný radius:
0,8452
Stáří:
3 632 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 847 K
2MASS J05351904+0954550 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
117 310 000 000 000 Mt

Inner radius:
1 050 100 km
Outer radius:
2 200 000 km
2MASS J05351904+0954550 B Belt
Class:
Rocky

Mass:
15 367 000 000 000 000 Mt

Inner radius:
15 155 000 km
Outer radius:
384 900 000 km
2MASS J05351904+0954550 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
9 ls
Předpokládaná hodnota:
19 396 CR

Hmotností Země:
18,0297
Hvězdný rádius:
13 208 km

Tlak na povrchu:
13 274 664,29 atmosfér

Gravitace:
4,20 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Silicate vapour

Povrchová teplota:
7 280 K
2MASS J05351904+0954550 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
16 ls
Předpokládaná hodnota:
16 242 CR

Hmotností Země:
2,5493
Hvězdný rádius:
7 992 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
1,62 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
1 093 K
2MASS J05351904+0954550 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
28 ls
Předpokládaná hodnota:
641 CR

Hmotností Země:
32,5168
Hvězdný rádius:
21 123 km

Gravitace:
2,96 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
803 K

Materiály:
S (22,2%) C (18,7%) Fe (17,5%) Ni (13,2%) P (12,0%) Cr (7,9%) Se (3,5%) Zr (2,0%) Cd (1,4%) W (1,0%) Sb (0,8%)
2MASS J05351904+0954550 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7578
Hvězdný radius:
0,8452
Stáří:
3 632 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 847 K
2MASS J05351904+0954550 B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
65 878 ls
Předpokládaná hodnota:
1 210 CR

Hmotnosti Slunce:
0,5625
Hvězdný radius:
0,6888
Stáří:
3 632 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 973 K
2MASS J05351904+0954550 B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
97 185 000 000 000 Mt

Inner radius:
935 080 km
Outer radius:
1 991 900 km