Iorasp JH-D d12-0 [#9856639723]

100,00%
Iorasp JH-D d12-0 A / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 225 CR

Hmotnosti Slunce:
1,3945
Hvězdný radius:
1,3481
Stáří:
1 072 million years
Svítivost:
Vb

Povrchová teplota:
7 386 K
Iorasp JH-D d12-0 B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
9 039 ls
Předpokládaná hodnota:
1 213 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7148
Hvězdný radius:
0,7622
Stáří:
1 072 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
4 542 K
Iorasp JH-D d12-0 B 1 / Class V gas giant
Vzdálenost k cíli:
9 040 ls
Předpokládaná hodnota:
924 CR

Hmotností Země:
669,4600
Hvězdný rádius:
70 934 km

Gravitace:
5,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
2 294 K
Iorasp JH-D d12-0 BC 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
9 222 ls
Předpokládaná hodnota:
14 676 CR

Hmotností Země:
0,6566
Hvězdný rádius:
5 358 km

Tlak na povrchu:
109,82 atmosfér

Gravitace:
0,93 G

Vulkanismus:
Rocky Magma
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide

Povrchová teplota:
884 K
Iorasp JH-D d12-0 BC 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
9 307 ls
Předpokládaná hodnota:
165 613 CR

Hmotností Země:
0,5441
Hvězdný rádius:
5 037 km

Tlak na povrchu:
93,76 atmosfér

Gravitace:
0,87 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
777 K
Vzdálenost k cíli:
9 307 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0448
Hvězdný rádius:
2 420 km

Tlak na povrchu:
3,14 atmosfér

Gravitace:
0,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Water

Povrchová teplota:
671 K
Iorasp JH-D d12-0 BC 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
8 416 ls
Předpokládaná hodnota:
158 268 CR

Hmotností Země:
0,2668
Hvězdný rádius:
4 059 km

Tlak na povrchu:
0,37 atmosfér

Gravitace:
0,66 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Water-rich
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
280 K
Iorasp JH-D d12-0 BC 4 / Water world
Vzdálenost k cíli:
8 428 ls
Předpokládaná hodnota:
261 988 CR

Hmotností Země:
0,3055
Hvězdný rádius:
4 235 km

Tlak na povrchu:
0,49 atmosfér

Gravitace:
0,69 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
365 K
Iorasp JH-D d12-0 BC 5 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
8 042 ls
Předpokládaná hodnota:
161 649 CR

Hmotností Země:
0,3751
Hvězdný rádius:
4 513 km

Tlak na povrchu:
2,53 atmosfér

Gravitace:
0,75 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
217 K
Iorasp JH-D d12-0 C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
9 028 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4531
Hvězdný radius:
0,5629
Stáří:
1 072 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 518 K