Codex > The Veils > Astronomical Bodies > Stars > F Type Star

F Type
Raportowano
Raportowano lokacje Blau Auwsy DZ-S d3-36
Reported for EDSM by Stefan40494
Raportowano w 16.12.2018, 07:13
F Type Supergiant
Raportowano
Raportowano lokacje Cyoangoe PD-B e3
Reported for EDSM by Qitscher
Raportowano w 06.10.2019, 12:45