Codex > The Veils > Astronomical Bodies > Stars > CJ Type Star

CJ Type Giant
Raportowano
Raportowano lokacje Greou Flyi CA-Q d5-1
Reported for EDSM by Sekiou
Raportowano w 27.05.2019, 14:29