Codex > Aquila's Halo > Astronomical Bodies > Stars > K Type Star

K Type
Raportowano
Raportowano lokacje Dryuae Brai XS-U d2-1
Reported for EDSM by MrMarkusCZ
Raportowano w 17.12.2018, 19:26
K Type Giant
Raportowano
Raportowano lokacje Phoi Flee HQ-G d10-0
Reported for EDSM by possiblyasleep
Raportowano w 27.05.2019, 06:26