Gildie > Broadcast Cobra

Imię: Broadcast Cobra
Sojusz: Independent
Rząd: Corporate
Połączone drobne frakcje: Broadcast Cobra
Układ macierzysty: HIP 16038
Członkowie:
1 / 100