Gildie > Newtons Flotte

Imię: Newtons Flotte
Sojusz: Independent
Rząd: Democracy
Połączone drobne frakcje: Newtons Erben
Układ macierzysty: Tiveronisa
Członkowie:
19 / 100