Gildie > Canonn

Imię: Canonn
Sojusz: Independent
Rząd: Cooperative
Połączone drobne frakcje: Canonn
Układ macierzysty: Varati
Członkowie:
387 / 7 500